Syadwad
Syadwad Skill Mission

SYADWAD

About

About Traning

Skill Mission Training Centres


Trainer ID Trainer Name
8539 Dr. Ajay Garg
8540 Tinu
8542 Ajit Motla
8543 Anil Kumar
8544 Kanika Bakshi
8635 Hayath BI Peta
8637 Sahil Sethi
8638 Nidhi Singh
8814 Dr. Pradeep Jain
8817 Dr. Niketa Jain
11336 Dr. Neelam Bansal
11338 Dr. Dinesh Bansal
15846 Dr. Ajay Singh Raul
15847 Dr. Priyanka Raul
15848 Dr. Shailesh Raul
15849 Dr. Misses Neelima
16595 Dr. Umesh Jadhao
16596 Dr. Purshottam Patil
16597 Dr. Aishwarya Gattani
16598 Dr. Mukesh Rathaur
17858 Pravesh kumar
17859 Neha Tiwari
17860 Deepak Kumar
21257 Dr. Manoj kumar
22670 N. C. Batt
22671 Jolly Kutty VM
35149 Mohit Kumar
36021 Ankit Kumar
36022 Anuj Kumar Singh
39476 Surya Prakash Yadav
39879 Rahul Sharma
45989 Adesh Kumar
45990 Sonia
45991 Jyoti Panwar